İslam Toplumsal Sözleşmesi Üzerine Diyalektik Bir Yaklaşım
İslam Hukuku

İslam Toplumsal Sözleşmesi Üzerine Diyalektik Bir Yaklaşım

Bünyesinde barındırdığı selamet, barış, huzur gibi manalar sebebiyle bizzat yaratıcı tarafından adı konulan İslam dini, özünde inansın ya da inanmasın insanların bir arada barış ve refah içerisinde yaşamaları için öngörülen kuralları muhtevasında barındıran bir dindir. Bu durum, farklı

The Dialectical Approach to the Islamic Social Contract
ENGLISH

The Dialectical Approach to the Islamic Social Contract

Abstract Islam involves the concepts of peace, tranquility and soundness within the religion. The name of this religion has given by the creator himself. Believe in the creator or not, Islam aims for people to live together in peace and tranquility. This understanding has stated in the articles

Daron Acemoğlu’nun “Dar Koridor”unda Özgürlük ve Kalkınma
Düşünce

Daron Acemoğlu’nun “Dar Koridor”unda Özgürlük ve Kalkınma

Bu Yazıda Neler Okuyacaksınız? Devletsiz toplum olur mu? Demokrasi bir ihtiyaç mıdır? Devlet-toplum ilişkileri nasıl olmalıdır? Düşük ve yüksek kaliteli büyüme nedir? Giriş Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde İktisat Profesörü olarak görev yapan ve James A. Robinson ile birlikte yazdığı

Toplumsal Kıvılcım Anları ve İslam Medeniyetinde Entelektüel Arayış
İslam Hukuku

Toplumsal Kıvılcım Anları ve İslam Medeniyetinde Entelektüel Arayış

Bu Yazıda Neler Okuyacaksınız? Toplum sözcüğü ne ifade etmektedir? Toplumsal Kıvılcım anı nedir? Arap toplumlarında kültürel kod nasıl oluşmuştur? İslam toplumlarında aydınlanma istenci var mıdır? İslam’ın tebliğ ile Arap gelenekleri kökten kaldırılmış mıdır? Arap kabilecilik anlayışı ve

Sıfırdan Zirveye, Hırslı Komutan ve Devlet Adamı Emir Timur’un Hayatı
Düşünce

Sıfırdan Zirveye, Hırslı Komutan ve Devlet Adamı Emir Timur’un Hayatı

Emir Timur Kimileri onu Moğol, kimileri ise Türk olarak tanımlıyor. Türkiye’de az çok tarih dersi almış herkesin tanıdığı bu şahsiyet Timur, nam-ı diğer Timurlenk’tir; lenk topal demek, bir çatışmada aldığı ağır bir yara sonucu bu lakap kendisine takılmıştır. O filleri ile 1402’de

İslâm ve Roma Hukukunda Karşılaştırmalı Olarak “Hakkaniyet” Kavramı
İslam Hukuku

İslâm ve Roma Hukukunda Karşılaştırmalı Olarak “Hakkaniyet” Kavramı

İslâm Hukuku genel itibarıyla doğunun adalete bakış açısını belirlerken Roma Hukuku da büyük bir oranda Kıta Avrupa Hukuku’nun oluşumuna olanak tanımıştır. Her ne kadar günümüzde hukuki terimlerin içerikleri güçlü oranda değişse ve yorum anlayışı daha sistematik bir hale gelse de özü

Filozoftan Bürokrat Olur Mu? Francis Bacon Örneği
Kamu Yönetimi

Filozoftan Bürokrat Olur Mu? Francis Bacon Örneği

İnsanlığın yararına olacak her ne iş varsa ben ona talibim diyen Bacon’un hayatı birçok filozofta görmeye alışkın olmadığımız bir şekilde cereyan etmiştir. Ailesinin diplomat olması onun ikili ilişkilerde oldukça başarılı olmasını sağlamış ve edindiği bu çok yönlü bakış açısıyla hem

Avrupa Medeniyetinin Cicero Üzerinde Yükselişi
Kamu Yönetimi

Avrupa Medeniyetinin Cicero Üzerinde Yükselişi

Bir önceki yazımda Cicero ile Caesar arasındaki mücadelenin Roma imparatorluğu için sonuçlarını ele alan bir girizgah hazırlamıştım. Orada da bahsettiğim üzere döneminin önemli isimleri olan bu şahsiyetler daha sonraları oldukça büyük bir imparatorluk haline gelecek olan Roma’nın düşün

Cicero’dan Devlet Yönetimi ve Anayasa Üzerine Düşünceler
Kamu Yönetimi

Cicero’dan Devlet Yönetimi ve Anayasa Üzerine Düşünceler

Roma tarihi bir anlamda günümüz modern devletlerin de temelini atan bir süreçtir. Özellikle M.Ö. 2 ve M.S. 1. yüzyıllarda Cumhuriyet ve Anayasa konusunda çarpıcı değerlendirmelere zemin hazırlamıştır. Bu dönemde iki önemli figür karşımıza çıkmaktadır, bir tanesi askeri ve siyasi manevralarıyla

How Will the Coronavirus Outbreak Affect Us in the Future?
ENGLISH

How Will the Coronavirus Outbreak Affect Us in the Future?

The outbreak will cause two significant changes in the world. First, it will be the economic system and secondly will be human behaviours. The economic area will have affected so much capitalism. However, this process will haven’t collapse capitalism, on the contrary, it will have won more

Covid19 Virüsü İnsanlığa Ne Anlatmaya Çalışıyor?
Düşünce

Covid19 Virüsü İnsanlığa Ne Anlatmaya Çalışıyor?

Bugünlerde hangi TV’yi izlesek, hangi gazeteyi okusak, hangi sohbet ortamında bulunsak tek konu Covid19. Görünmeyen bu virüs Dünya’nın şalterini indirmiş durumda. İşyerleri çalışmıyor, fabrikalar üretmiyor, okullarda ders işlenemiyor. Kapitalizmin emek emek işlediği örüntü,

Dünya Gündemi 11/03/2020
Düşünce

Dünya Gündemi 11/03/2020

Merhaba değerli okuyucular, bugünden itibaren dünya gündemine ilişkin konuları özet halinde sunan haftada iki günlük bir yazı dizisi hazırlamak istedim. Bu vesileyle dünyada olup bitenleri kısa cümleler halinde anlatabileceğiz. Ne de olsa artık dünya büyük bir küresel köy. Bunu corono virüsünün

Peasant and Intellectual Society in Max Weber Thought
ENGLISH

Peasant and Intellectual Society in Max Weber Thought

Max Weber, one of the most important representatives of the bureaucracy, observed the peasant and intellectual layer well. He says: These people appear different from each other but speak the same language. According to him, Humanity should find common points. However, the peasant’s

I. Dünya Savaşı’nda Araplar Türkiye’ye Nasıl İhaneti Etti?
Düşünce

I. Dünya Savaşı’nda Araplar Türkiye’ye Nasıl İhaneti Etti?

“Araplar I. Dünya Savaşı’nda bizi sırtımızdan vurdu”, ifadesini pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Bu yazımızda da bu cümlenin ardında yatan gerçekleri mümkün olduğunca yalın bir dille anlatmaya gayret göstereceğim. Yaklaşık yüz yıl önce Türkiye topraklarında yaşanan ve tarihin

Yönetimde Değişim Makbul Dönüşüm Maktuldur. (16-17. Yüzyıl Osmanlı Örneği)
Kamu Yönetimi

Yönetimde Değişim Makbul Dönüşüm Maktuldur. (16-17. Yüzyıl Osmanlı Örneği)

İnsanın olduğu her yerde bir yönetim arzı söz konusudur. Yönetim; kimi zaman geleneklerin, kimi zaman da konjonktürün öngördüğü çerçevede birtakım düzenlemelerin esiri haline gelmektedir. Bu arz, talepleri karşılama noktasında pek çok defa yetersiz kalmakta ve kendisini geliştirebilmek için

Ehemmi Mühimme Tercih Etmek Lüzumludur
Düşünce

Ehemmi Mühimme Tercih Etmek Lüzumludur

21. yüzyıl bilgi çağı pek çok yenilik getirdi. İletişimi hızlandırdı, hastalıklara tedavi yöntemleri bulundu, uzay araştırmaları boyut atladı, insan hak ve özgürlükleri konusunda yeni bir mertebeye geçildi… Tüm bunlar olağanüstü gelişmeler.  Ancak bazı yan etkileri de yok değil. Başı

Rise of Empires Ottoman Belgesel-Dizisi İnceleme
Kitap&Sinema&Gezi

Rise of Empires Ottoman Belgesel-Dizisi İnceleme

Netflix’in, İstanbul’un fethini anlatan  belgesel-dizi formatındaki yapımı tüm dünya izleyicisiyle buluştu. İstanbul’un fethi malumunuz olduğu üzere bizim tarihimiz açısından bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılma sürecidir. Yüzlerce yıl boyunca Roma imparatorluğu yönetiminde

İslam’da Liyakat Anlayışı
İslam Hukuku

İslam’da Liyakat Anlayışı

Liyakat İslam kamu hukukunun öngördüğü çerçevede mutlak bir zorunluluktur. Nitekim yaşamın her alanında adalet mefhumunun koşulsuz şartsız uygulanması da İslam’da temel bir ibadettir. Bu durumdan hareketle, İslam’ın ilk yıllarından itibaren hakkaniyet her daim ön planda tutulmuş, toplumsal

Social Contract Theory and Administration in the Context of Islamic Law
ENGLISH

Social Contract Theory and Administration in the Context of Islamic Law

Islamic Law is a legal system based on revelation as well as it has a lot in common with the modern legal system. On the other hand, social contract theory examines both individuals and the public. He is also the founder of the culture of coexistence. Both Islamic law and social contract theory

İslâm Hukukunda Toplumsal Sözleşme Anlayışı
İslam Hukuku

İslâm Hukukunda Toplumsal Sözleşme Anlayışı

İnsan tabiatının gereği sosyal ve beşeri bir varlıktır. Bu sosyallik ise, bir takım ilişkiler ağının kişiler arasında düzenli ve düzensiz biçimde etkileşimli olarak yayılmasına imkân tanımaktadır. Düzenli ve düzensiz ilişkiler ağının vücut bulması neticesinde ortaya çıkan “toplumsal sözleşme”

Nizamülmülk and Political Treatise
ENGLISH

Nizamülmülk and Political Treatise

Nizamülmülk is one of the important representatives of the administrative structure of the Great Seljuk State. He has created the traditional bureaucracy. His book “political treatise” is a famous work. It describes the systematic relationship between the state and the citizen. I also will

The Merit System in The Early Years of Islam
ENGLISH

The Merit System in The Early Years of Islam

The concept of merit is one of the rare subjects that public administration has been discussing since ancient times. However, this concept has not been fully understood in some societies. The most important reason for this is that the concepts of right and justice are not sufficiently adopted.

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi
İslam Hukuku

İslam’ın İlk Yıllarında Liyakat İlkesi

Liyakat kavramı antik dönemlerden günümüze kadar kamu yönetiminin üzerinde tartıştığı ender konuların başında gelmektedir. Ancak söz konusu ilke bazı toplumlarda tam manasıyla karşılık bulamamıştır. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de hak ve adalet kavramlarının yeteri kadar

nurullah1

Dr. Nurullah GÜNGÖR

Toplumsal Sözleşme Teorisi, İslâm hukuku, kamu yönetimi ve bürokrasi başlıca çalışma alanlarım arasında yer almaktadır.
İletişim için aşağıda yer alan formu kullanabilirsiniz. Instagram: @dr_ngungor