Faydacılık Toplumsal Sözleşmeye Etki Eder Mi?

Pragmatizm olarak da bilinen faydacılık ilkesi felsefi bir kavramdır. Yapılan davranışın sonuçları ile ilgilenir ve eylemin yararlılığına ilişkin bir korelasyon arar. “İyi” ve “doğru” edimlerle direk ilişkilidir. Bu bakış açısına göre “iyi” tetiklendikçe haz oranı da beraberinde artacaktır, “doğru” edim biçimi ise faydaya en çok katkı veren bir bileşim olarak ele alınacaktır. Bu teoride “faydacılar,.

İktidarın Anatomisi

Toplumsal Sözleşme Nasıl Ortaya Çıkar?

Toplumsal sözleşmeciler tarafından tartışılan konulardan bir tanesi de onun nasıl ortaya çıktığıdır. Konuya ilişkin iki türlü yaklaşım söz konusudur. Birincisi kendiliğinden bir sözleşme anlayışı iken, ikincisi egemen tarafından ileri sürülen mutabakat arayışıdır. İlk iddianın altını dolduranlar toplumsal sözleşmeyi kaosu sonlandırıcı bir unsur görmektedirler. Diğerleri ise bir uzlaşı aracı olarak değerlendirmektedirler. Bizim bakış açımıza göre toplumsal.

Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı Filmi ve Bize Anlattıkları

Umur Bugay’ın yazdığı, Zeki Ökten’in yönettiği ve başrollerinde unutulmaz aktörümüz Kemal Sunal’ın yer aldığı 1977 tarihinde vizyona giren Kapıcılar Kralı filmine dair birkaç kelam etmek istedim. Filmi hala izlememiş olanlarınız varsa bu yazıyı okumamayı tercih edebilirler (spoiler içerir). Öte yandan filmi bir çoğunuzun izlediğini kabul ederek detay vermeden doğrudan anlatmak istediğim bölümleri aktaracağım. Günümüzde dahi.

Zigetvar Sunumu

Macar Akademisyenlerden Zigetvar Konferansı

23 Ekim 2019 günü Ankara Üniversitesi öncülüğünde Macar akademisyenlerden oluşan dört kişilik gruba fahri doktora unvanı verildi. Daha sonra akademisyenler Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi içerisinde yer alan  Muzaffer Göker salonunda uzmanlık alanları dahilinde birer sunum yaptılar. İki konuşmacı Zigetvar Türbesi üzerine sunum yaptı. Diğer konuşmacılar Macaristan-Türkiye arasındaki hukuki benzeşmeler ve Macaristan ezgilerinin Türki coğrafyalardaki ayak izlerini.

İslâm Toplumsal Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Toplumsal sözleşmenin oluşum sürecine ilişkin yazılarımızı daha önceki makalelerimizde yayımlamıştık. Bu yazımızda da İslâm toplumsal sözleşmesinin nasıl olması gerekliliği konusunu ele alacağız. Malumlarınız olduğu üzere İslâm lafzının anlamı barış demektir. Müslüman da barışı tesis eden kişidir. Dolayısıyla İslâm dini barışın hüküm sürdüğü bir anlayış ile varlığını etkin bir şekilde devam ettirebilir. Bu konuda Hz. Peygamber.

Handcuffs And Judge Gavel On Wooden Background

Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme Anlayışında Yasa Kavramı

Rousseau’ya göre herhangi bir coğrafyada toplumsal sözleşmenin karşılık bulması için bazı araçların nitelikli bir şekilde çalışması gereklidir. Bunlardan bir tanesi de yasadır. Toplumun dinamiklerini etkin bir şekilde işletebilmek muktedirin asli görevlerindendir. Bu şekilde hem toplumda düzen sağlanmış olacak hem de muktedirin kudreti sınırlanacaktır. Ancak yasa halkın lehine olmalıdır, çünkü muktedirin yasadan kaynaklı güçle halkın aleyhinde.

İngiltere’de İslam Hukukuna Göre Miras Paylaşımı Tartışılıyor

İngiltere’de İslam hukukuna göre vasiyetname düzenlenebilmesi konusunda bir çalışma gerçekleştirildi. Hukuk topluluğu tarafından yapılan bu çalışmaya göre taraflar talep etmesi halinde İslam hukukuna göre vasiyetname düzenletebilecek. Bu sayede İslam hukuku hükümlerine göre mirastan pay almak isteyen kişiler için bir hak doğmuş olacak. Öte yandan haber metninde İslam hukukuna göre miras paylaşımı söz konusu olduğunda gayri.

Village of grass huts in remote area of South Sudan.

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Doğa Durumu Kavramı

Doğa durumu insanın hiçbir yönlendirme ve etkileşim içerisinde olmadan yaşadığı saf hal olarak tanımlanır. Bununla ilgili çeşitli anlatımlar mevcuttur. Kurtların büyüttüğü çocuk hikayesini hepiniz biliyorsunuzdur, bu en ilkel doğa durumu örneğidir. İnsanın doğal olmayan her türlü etkileşimi doğa durumundan uzaklaşması demektir. Keza günümüzde telefon ve tablet kullanan çocuklar henüz gelişim çağında doğa durumundan hızlı bir.

hegel, marx

En-el Hak Nedir? Hallac-ı Mansur Kimdir?

Seven ben, sevilen ben; Bir bedene girmiş ikiziz biz; O diye gördüğün benim bedenim; Bana bak, onu gör, hep aynı şeyiz biz. (Hallac-ı Mansur) Asıl adı Sufi el-Hüseyin İbn-i Mansur olan İran doğumlu Hallac-ı Mansur Bağdat’ta yapılan bir yargılama sonucunda idam edilmiştir. Bilindiği kadarıyla mahkemede af dilememiş, öne sürdüğü “en-el hak” kavramından geri adım atmamıştır..

playing with the water

Neden Felsefe Öğrenmeliyiz?

İlkel insandan günümüz modern insanına geçen süreçte ilerlemenin dinamiği hiç şüphesiz felsefedir. Merak eden insan gözlem yapmaya başlar, bunun sonucunda da sorgulama baş gösterir. İşte bu sorgulama felsefenin yeşermesine imkan tanır. Bu soruların en büyüğü “neden buradayım” ile başlar “öldükten sonra ne olacak” diye biter. Aristotales’in Metafizik kitabında bahsettiği gibi  “insan doğal olarak bilmeye şehvet.