Max Weber Social Contract Theory

Kültür ve Sanatın Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir?

Bir toplum düşünün: insanlarının çoğu işlerine gidiyor, çocuklarını büyütüyor, ev işleri ile meşgale oluyor. Ancak bu dünya, bir şekilde sönük ve donuk. Duvarlar beyaz ve boş; müzik, dans, film veya tiyatro yok. Tasvir ettiğimiz hayat ne kadar çekici olurdu sizce? Bu durum, kültür ve sanatın toplum hayatındaki değerini gösteriyor. Aslında, kültür ve sanat sadece toplumun.

İktidarın Anatomisi

Max Weber’den Michel Foucault’ya İktidarın Anatomisi 2

Max Weber Sosyolojinin ve siyaset biliminin ilk akla gelen isimlerinden olan Max Weber, iktidarın meşruiyetini üç öğe halinde incelemiştir. Ona göre geleneksel, karizmatik ve akli egemenlik herhangi bir ülkede bulunan yönetim tipleri arasında yer alabilir. Bu çerçevede iktidarın meşruiyeti, yukarıda sayılan üç öğeden birine dayanarak toplumlar ve dönemler arasında değişebilir. Weber, iktidar kavramını, “bir aktörün,.

İktidarın Anatomisi

Platon’dan Rousseau’ya İktidarın Anatomisi 1

Kabile türü yaşamdan devlet menşeli yönetim anlayışına geçildiği süreçten itibaren iktidar kavramı her daim sıcak gündemin önemli bir parçası haline gelmiştir. Kavramın bu önemi iktidarın meşruiyeti, gücü ve sorumluluk alanı çerçevesinde hem siyaset biliminin hem de felsefenin kapsamlı çalışma alanları arasında yer almasını sağlamıştır. Nitekim Antik Yunan döneminden başlayarak günümüze kadar birçok düşünür, çeşitli görüşler.