İngiltere’de İslam Hukukuna Göre Miras Paylaşımı Tartışılıyor

İngiltere’de İslam hukukuna göre vasiyetname düzenlenebilmesi konusunda bir çalışma gerçekleştirildi. Hukuk topluluğu tarafından yapılan bu çalışmaya göre taraflar talep etmesi halinde İslam hukukuna göre vasiyetname düzenletebilecek. Bu sayede İslam hukuku hükümlerine göre mirastan pay almak isteyen kişiler için bir hak doğmuş olacak. Öte yandan haber metninde İslam hukukuna göre miras paylaşımı söz konusu olduğunda gayri meşru çocuğun ve evlat edinilen kişinin mirastan pay almasının mümkün olamayacağının altı çiziliyor.

Öte yandan, hukukçuların bir kısmı İslam hukukuna göre vasiyetname düzenlenmesinin paralel bir hukuk sistemi oluşturacağını beyan etmektedirler.

Kaynak: Independent

 

http://www.nurullahgungor.com.tr
Toplumsal Sözleşme Teorisi, İslâm hukuku, kamu yönetimi ve bürokrasi başlıca çalışma alanlarım arasında yer almaktadır. Instagram: @dr_ngungor

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*