İngiltere’de İslam Hukukuna Göre Miras Paylaşımı Tartışılıyor

İngiltere’de İslam hukukuna göre vasiyetname düzenlenebilmesi konusunda bir çalışma gerçekleştirildi. Hukuk topluluğu tarafından yapılan bu çalışmaya göre taraflar talep etmesi halinde İslam hukukuna göre vasiyetname düzenletebilecek. Bu sayede İslam hukuku hükümlerine göre mirastan pay almak isteyen kişiler için bir hak doğmuş olacak. Öte yandan haber metninde İslam hukukuna göre miras paylaşımı söz konusu olduğunda gayri.