Handcuffs And Judge Gavel On Wooden Background

Rousseau’nun Toplumsal Sözleşme Anlayışında Yasa Kavramı

Rousseau’ya göre herhangi bir coğrafyada toplumsal sözleşmenin karşılık bulması için bazı araçların nitelikli bir şekilde çalışması gereklidir. Bunlardan bir tanesi de yasadır. Toplumun dinamiklerini etkin bir şekilde işletebilmek muktedirin asli görevlerindendir. Bu şekilde hem toplumda düzen sağlanmış olacak hem de muktedirin kudreti sınırlanacaktır. Ancak yasa halkın lehine olmalıdır, çünkü muktedirin yasadan kaynaklı güçle halkın aleyhinde.

Village of grass huts in remote area of South Sudan.

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Doğa Durumu Kavramı

Doğa durumu insanın hiçbir yönlendirme ve etkileşim içerisinde olmadan yaşadığı saf hal olarak tanımlanır. Bununla ilgili çeşitli anlatımlar mevcuttur. Kurtların büyüttüğü çocuk hikayesini hepiniz biliyorsunuzdur, bu en ilkel doğa durumu örneğidir. İnsanın doğal olmayan her türlü etkileşimi doğa durumundan uzaklaşması demektir. Keza günümüzde telefon ve tablet kullanan çocuklar henüz gelişim çağında doğa durumundan hızlı bir.