Ehemmi Mühimme Tercih Etmek Lüzumludur

21. yüzyıl bilgi çağı pek çok yenilik getirdi. İletişimi hızlandırdı, hastalıklara tedavi yöntemleri bulundu, uzay araştırmaları boyut atladı, insan hak ve özgürlükleri konusunda yeni bir mertebeye geçildi… Tüm bunlar olağanüstü gelişmeler.  Ancak bazı yan etkileri de yok değil. Başı çeken de hiç şüphesiz  hızlı yaşamanın getirdiği kargaşa. Birçoğumuz hayatı mümkün olduğunca hızlı yaşamaya gayret gösteriyoruz..