hegel, marx

İslam Hukuku Açısından İnsan Klonlama

Klonlama, insan hücrelerinin birer kopyasının yeniden oluşturulmasına verilen isimdir. Bu şekilde klon insan bir anneye ihtiyaç duymadan hayata getirilebilir. Nitekim bilimsel gelişmenin önemli bir adımı olan klonlama süreci etik açıdan bir çok soru işaretini de içerisinde barındırmaktadır. Her şeyden önce şunun cevabının net bir şekilde verilmesi gereklidir. Klonlamaya neden ihtiyaç duyulmaktadır? Medeniyete ulaşmanın yegane yolu.