Baskı ve Yasak Çözüm Müdür? İran Örneği

Modern yaşam insan hayatına esneklik sunduğu kadar baskı ve yasakları da beraberinde getirmektedir. İnsanoğlunun özgürlük arayışının bunda payı olduğu muhakkaktır. Ancak bir de madalyonun öteki yüzü vardır. Özgürlükleri kısıtlayarak toplumsal denge sağlanabilir mi? Ya da alkol ve uyuşturucu kullanımı özgürlük alanı dahilinde midir? Bu sorulara cevap verirken şu argümanı mutlaka hatırlamamız gereklidir. Devlet mekanizmasının asli.

Korku, Cehalet ve Feraset Üçgeninde Toplumsal Aydınlanma

Tarih boyunca insanoğlu gerçeği aramayı misyon edinmiştir. Bunu kimi zaman bilerek kimi zaman da istem dışı gerçekleştirmiştir. Platon’un mağarasındaki tutsaklar gibi bazıları gölgeyi gerçeklik kabul etmiş, bazılarıysa da zincirini kırıp aklının peşinden gitmiştir. Sonuçta insanlık hep ikiye bölünmüştür, bir tarafta konformizmin tetiklediği cehalet, diğer tarafta bilinmeyeni sorgulamaya gayret gösteren feraset. Bu bölünmüşlüğün kazananı her daim.

Şablon Hayatlar

Muhtemelen farkındasındır, insanoğlu aynı tornadan çıkmış gibi birbirinin tıpkısı olma yolunda hızla ilerliyor. Dolayısıyla bu şablon hayatlar varsayılan bir ezberin yaşanmasına yol açıyor. Yaşam denilen unsur bilinmezlerle dolu olmalı, içerisinde sürprizler barındırmalıdır. Bu bilinmezlik deryasında kendi deneyim ve birikimlerin ışığında karşılaştığın olaylara ilişkin bir tepkime göstermeli ve geliştirmelisin. Çünkü karşılaştığın bu süreç sana özgü bir.

Zigetvar Sunumu

Macar Akademisyenlerden Zigetvar Konferansı

23 Ekim 2019 günü Ankara Üniversitesi öncülüğünde Macar akademisyenlerden oluşan dört kişilik gruba fahri doktora unvanı verildi. Daha sonra akademisyenler Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi içerisinde yer alan  Muzaffer Göker salonunda uzmanlık alanları dahilinde birer sunum yaptılar. İki konuşmacı Zigetvar Türbesi üzerine sunum yaptı. Diğer konuşmacılar Macaristan-Türkiye arasındaki hukuki benzeşmeler ve Macaristan ezgilerinin Türki coğrafyalardaki ayak izlerini.

playing with the water

Neden Felsefe Öğrenmeliyiz?

İlkel insandan günümüz modern insanına geçen süreçte ilerlemenin dinamiği hiç şüphesiz felsefedir. Merak eden insan gözlem yapmaya başlar, bunun sonucunda da sorgulama baş gösterir. İşte bu sorgulama felsefenin yeşermesine imkan tanır. Bu soruların en büyüğü “neden buradayım” ile başlar “öldükten sonra ne olacak” diye biter. Aristotales’in Metafizik kitabında bahsettiği gibi  “insan doğal olarak bilmeye şehvet.

hayvan hakları

Pierre Loti’nin Gözünden Türkiye’de Hayvan Hakları

Aslen bir Fransız vatandaşı olan 1850 doğumlu Pierre Loti Türkiye’ye olan hayranlığı ile bilinir. Ailesi denizci olan Loti üç dil konuşabilmekteymiş. Loti kendisine sonradan verilen bir isimmiş. Aslında Loti bir çiçek adıdır. Ömrü boyuncu aralıklı olarak ortalama 2-3 yıl civarında Türkiye’de kalmıştır. Romanlarında İstanbul’u anlatmaktan çok keyif aldığı bilinir. Özellikle 1. Dünya Harbi esnasında ve.

21. Yüzyılda Cehalet Neden Prim Yapıyor?

20. yüzyılda Adolf Hitler’in propaganda bakanı olarak görev yapan Joseph Goebbels’in liderliğinde olgunlaşan ve 21. yüzyılda da artarak devam en önemli kavramlarının başında hiç şüphesiz agnotoloji gelmektedir. Çekirdek anlamı itibarıyla “cehaleti kitlelere yayma” olarak adlandırılabilir. Bu fikriyatta yayılacak düşüncenin gerçekliği, yanlışlığı ya da toplum menfaati önemli değildir. Asli mesele otoriteye hizmet etmesidir. Nitekim toplum mümkün.

Close-up of an Opened Dictionary showing the Word ENGLISH

Türkler İngilizce’yi Nasıl Öğrenmeli? Yazı Dizisi 1

İngilizce öğrenimi konusunda maalesef ki yeterli düzeye bir türlü ulaşamıyoruz. Bu husus eğitim sistemimizin önemli bir sorunu. Her ne kadar dil eğitimi ve öğretimi konusunda dil bilimcilerin önemli çalışmaları olsa da bu yazı dizisinde yalnızca kendi deneyimlerimi aktaracağım. Tabi ki durumun bilimsel yanını dil bilimcilerin makale ve kitaplarından okumanızda büyük fayda var. Bu yazı dizisinin.

Düşünce

Düşünmeyi Öğretenler

Düşünce denildiği zaman ülkemizde akla ilk gelen isimlerin başında Prof. Dr. Niyazi Kahveci gelmektedir. Düşün dünyasına ilişkin önemli anlatımları mevcuttur. Konuya dair ilginiz var ise, gerek youtube gerekse de kitapları üzerinden kendisine ulaşabilirsiniz. Şahsen Niyazi hocamızla hiç tanışmadım. Ancak videolarını ve kitaplarını büyük bir dikkatle takip etmiş birisi olarak akademik çalışmalarımda atıf yaptığım kıymetli hocaların.

Taking decisions for the future

Karar Alma Sürecinde Domates Etkisi

Hepimiz günlük yaşamımızı idame ettirmek için yüzlerce karar alıyoruz. Kimi kararlarımızı son derece rahat alırken kimi kararlar meşakkatli bir serüvenin parçası olabiliyor. Ufak tefek veri girdileri ile bu kararları önceki tecrübelerimize dayalı olarak sonuçlandırabiliyoruz. Ancak buraya kadar normal olan her şey geleceğimizi doğrudan ilgilendiren karar alma sürecinde başka bir boyut kazanıyor. Nitekim sistematik bir düşünce.