Türkler İngilizce’yi Nasıl Öğrenmeli? Yazı Dizisi 1
Düşünce

Türkler İngilizce’yi Nasıl Öğrenmeli? Yazı Dizisi 1

İngilizce öğrenimi konusunda maalesef ki yeterli düzeye bir türlü ulaşamıyoruz. Bu husus eğitim sistemimizin önemli bir sorunu. Her ne kadar dil eğitimi ve öğretimi konusunda dil bilimcilerin önemli çalışmaları olsa da bu yazı dizisinde yalnızca kendi deneyimlerimi aktaracağım. Tabi ki durumun

Düşünmeyi Öğretenler
Düşünce

Düşünmeyi Öğretenler

Düşünce denildiği zaman ülkemizde akla ilk gelen isimlerin başında Prof. Dr. Niyazi Kahveci gelmektedir. Düşün dünyasına ilişkin önemli anlatımları mevcuttur. Konuya dair ilginiz var ise, gerek youtube gerekse de kitapları üzerinden kendisine ulaşabilirsiniz. Şahsen Niyazi hocamızla hiç

Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz, İnsanın Hikayesi
Kitap&Sinema&Gezi

Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz, İnsanın Hikayesi

“Taş Devrinden Bugüne Tarihimiz, İnsanın Hikayesi” başlığıyla James C. Davis tarafından kaleme alınan eseri Barış Bıçakçı dilimize kazandırmış. Kitap, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmış. Şimdilerde 15. baskısı kitapçılarda bulunmakta. 24 bölümden ve 478 sayfadan

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Modern Devlet Kavramı
Toplumsal Sözleşme

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Modern Devlet Kavramı

Thomas Hobbes Leviathan’da bize modern devletin temellerini anlatmıştır. Vermek istediği mesaj açıktır, o güne kadar fedoal yapılar çerçevesinde evrilmiş devlet anlayışı artık toplumsal bir boyut kazanmıştır. Bireylerin yardımlaşma ve dayanışması neticesinde ortaya çıkan topluluk

Immanuel Kant, Neden “Aklını Kullanma Cesaretini Göster” Demişti
Toplumsal Sözleşme

Immanuel Kant, Neden “Aklını Kullanma Cesaretini Göster” Demişti

Kant, aydınlanmayı ateşleyen meşhur sözü “sapare aude”, aklını kullanma cesaretini göster ifadesiyle bize neyi anlatıyordu? Hangi ihtiyaç bu sözlerin ortaya çıkmasına neden oldu? Bunu anlamanın en iyi yolu o dönemki koşulları incelemektir. Alman filozof Kant’ın doğumu 1724

Karar Alma Sürecinde Domates Etkisi
Düşünce

Karar Alma Sürecinde Domates Etkisi

Hepimiz günlük yaşamımızı idame ettirmek için yüzlerce karar alıyoruz. Kimi kararlarımızı son derece rahat alırken kimi kararlar meşakkatli bir serüvenin parçası olabiliyor. Ufak tefek veri girdileri ile bu kararları önceki tecrübelerimize dayalı olarak sonuçlandırabiliyoruz. Ancak buraya kadar

Nepotizm Nedir? Nasıl Mücadele Edilir?
İslam Hukuku

Nepotizm Nedir? Nasıl Mücadele Edilir?

Nepotizm en genel tabiriyle adam kayırmacılık olarak bilinir. Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. İngilizce dilinde meşhur bir deyim vardır “elephant in the room” birebir çevirisi “odadaki fil” anlamına gelse de

Toplumsal Sözleşme Nedir?
Toplumsal Sözleşme

Toplumsal Sözleşme Nedir?

Batılı anlayışa göre; Rousseau, Hobbes ve Locke gibi düşünürlerin fikirleri ışığında gelişen antlaşma  türüne toplumsal sözleşme denmektedir. Bu ifade aslında bir teoridir. Özü itibarıyla geniş halk kitlelerinin ortak bir amaçta buluşması üzerine kuruludur. Söz konusu teoride bireyler

İkna Çağı, Propagandanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali
Kitap&Sinema&Gezi

İkna Çağı, Propagandanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali

21. yüzyıl ikna ve propaganda üzerine kurgulanmış bir sahneden ibaret. Nereye bakarsanız bakın bilgi bombardımanına tutuluyor, yönlendiriliyorsunuz. Üstüne üstlük, tüm aldığınız kararları da kendiniz alıyormuş hissiyatına kapılıyorsunuz. Bu hissiyat kocaman bir yalan. Kararlarınızın neredeyse

Hayatın 12 Kuralı, Kaosun Panzehiri
Kitap&Sinema&Gezi

Hayatın 12 Kuralı, Kaosun Panzehiri

Son dönemde okuduğum ve en çok beğendim hayat kılavuzu diyebileceğim kitapların başında Jordan B. Peterson imzalı “12 Rules for Life: An Antidote to Chaos” adlı kitabı gelmektedir. Bu sebeple bazı bölümlerini aktaracağım. Kitap henüz Türkçe’ye çevrilmediğinden dolayı

Platon’un Mağarasından Gerçeklik Arayışına
Düşünce

Platon’un Mağarasından Gerçeklik Arayışına

Matrix filmini birçoğunuz izlemişsinizdir, kırmızı ve mavi hap arasında bir seçim yapmanız gerekir. Seçtiğiniz hap sizi bambaşka bir dünyanın içine sürükler. Bu tıpkı Platon’un mağarasında yapılan seçimlere benzemektedir. Bu mağarada ayakları zincire vurulmuş, yüzleri mağaranın

Social Contract and Justice
ENGLISH

Social Contract and Justice

The concept of justice from the past to the present has been examined in many respects. However, the necessity of justice has always been a precondition. Because justice is very important not only for the authority but also for the survival of the individual. Authority and justice are

Kurumlar Nasıl Düşünür?
Kitap&Sinema&Gezi

Kurumlar Nasıl Düşünür?

Geçtiğimiz hafta sonu İthaki Yayınları tarafından yayımlanan Mary Douglas’ın “Kurumlar Nasıl Düşünür?” eserini okudum. Yazar, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Oxford Üniversitesi’nde tamamlamış. 1977 yılında Amerika’ya gitmiş ve Russel Sage

10 Başlıkta Kamu Yönetimi Reformu ve 657 Sayılı Yasa
Kamu Yönetimi

10 Başlıkta Kamu Yönetimi Reformu ve 657 Sayılı Yasa

Kamu yönetimi hukuk devlet düzeninde en önemli aygıtların başında gelmektedir. Bu kadar önemli bir yapının uygulama alanı da hiç şüphesiz insan faktörü ile gerçekleşmektedir. Literatürde kamu görevlisi olarak adlandırılan bu kesimin de mevzuatı 1965 tarihli 657 sayılı “Devlet Memurları

Kamu Yönetiminde Parkinson Hastalığı ve Liyakat
Kamu Yönetimi

Kamu Yönetiminde Parkinson Hastalığı ve Liyakat

Kamu yönetiminde parkinson hastalığı tabiri, istihdamın orantılı bir şekilde dağıtılmaması neticesinde ortaya çıkan yığılmaların genel adıdır. Bu hastalığın başlama şekli şudur, devlete ait olan boş bir arazinin güvenliği için bir bekçi atarsın, sonra o bekçinin maaşını ödeyecek bir mutemet,

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Adalet
Toplumsal Sözleşme

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Adalet

İnsanlığın sosyal ve beşeri bir varlık olarak yaşadığı geçmişten günümüze adalet kavramı çeşitli şekillerde kendisini göstermiş, tartışmalara konu olmuştur. Kimi zaman mutlak bir adalet anlayışının ne olacağı, hangi durumlarda ne şekilde zuhur edeceği gibi hipotezler ortaya atılsa da otoritenin

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Ahlak
Toplumsal Sözleşme

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Ahlak

Ahlak kavramı hem bireysel hem de toplumsal bir anlam içermektedir. Bireyin ahlakı toplumun özgürlük alanını işgal etmediği müddetçe kendisi ile sınırlıdır. Ancak toplumsal ahlak bireyin ahlaki düşüncesini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum ahlakın kaynağına ilişkin analizi zorunlu

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Mülkiyet
Toplumsal Sözleşme

Toplumsal Sözleşme Teorisinde Mülkiyet

Mülkiyet kavramı, insanın varlığını sürdürdüğü neredeyse tüm yaşam alanlarında geçerli bir akçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Birey kendisine ait bir alan yaratma hissiyatı ile bu kavrama sıkı sıkıya bağlı olup otorite tarafından da desteklenen önemli bir konudur. Mülki hakların korunmasına

İslâm Hukukunda Zulüm Kavramı
İslam Hukuku

İslâm Hukukunda Zulüm Kavramı

İslâm Toplumsal Sözleşme Teorisi
Toplumsal Sözleşme

İslâm Toplumsal Sözleşme Teorisi

Bürokratik Oligarşi Nedir?
Kamu Yönetimi

Bürokratik Oligarşi Nedir?

İslâm Kamu Hukukunda Devlet Başkanının Seçimi
İslam Hukuku

İslâm Kamu Hukukunda Devlet Başkanının Seçimi

İslâm Kamu Hukukunda Yöneticinin Sorumlulukları
İslam Hukuku

İslâm Kamu Hukukunda Yöneticinin Sorumlulukları

nurullah1

Dr. Nurullah GÜNGÖR

Toplumsal Sözleşme Teorisi, İslâm hukuku, kamu yönetimi ve bürokrasi başlıca çalışma alanlarım arasında yer almaktadır.
İletişim için aşağıda yer alan formu kullanabilirsiniz. Instagram: @dr_ngungor